Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R288423

OBCHODNÉ MENO: Hirudoterapia s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 63999/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M.R. Štefánika 1831/46, Názov obce: Dolný Kubín, PSČ: 026 01 

IČO: 48 228 125

DEŇ ZÁPISU: 01.07.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

3. Prenájom hnuteľných vecí

4. Čistiace a upratovacie služby

5. Reklamné a marketingové služby

6. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

7. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

8. Chov vybraných druhov zvierat

9. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

10. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

11. Prieskum trhu a verejnej mienky

12. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

13. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

14. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

15. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

16. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

17. Masérske služby

18. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

19. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti reklamy

20. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti automatizovaného spracovania dát

21. Počítačové služby

22. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

23. Administratívne služby

24. Dizajnérske činnosti

25. Športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Miroslav Kasan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fučíkova 951/27, Názov obce: Dolný Kubín, PSČ: 026 01 , Dátum narodenia: 20.03.1979, Deň vzniku funkcie: 01.07.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miroslav Kasan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fučíkova 951/27, Názov obce: Dolný Kubín, PSČ: 026 01 , Dátum narodenia: 20.03.1979

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Andriy Sorokin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Havanská 2816/17, Názov obce: Tábor, PSČ: 39 005 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 24.01.1980

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1