Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R288430

OBCHODNÉ MENO: JML TECH, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 72446/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kolárovice 300, Názov obce: Kolárovice, PSČ: 013 54 

IČO: 52 372 022

DEŇ ZÁPISU: 28.05.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. murárstvo

2. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: stavebná časť

3. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien

4. prípravné práce k realizácii stavby

5. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

6. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

8. prenájom hnuteľných vecí

9. poskytovanie služieb v poľnhospodárstve a záhradníctve

10. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

12. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

13. čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Bc. Martin Legéň, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petrovice 31, Názov obce: Petrovice, PSČ: 013 53 , Dátum narodenia: 23.11.1994, Deň vzniku funkcie: 28.05.2019

Meno a priezvisko: Jozef Legéň, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petrovice 31, Názov obce: Petrovice, PSČ: 013 53 , Dátum narodenia: 27.10.1971, Deň vzniku funkcie: 28.05.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať menom spoločnosti a v právnych vzťahoch ju zaväzovať a zastupovať samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Martin Legéň, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petrovice 31, Názov obce: Petrovice, PSČ: 013 53 , Dátum narodenia: 23.11.1994

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Jozef Legéň, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petrovice 31, Názov obce: Petrovice, PSČ: 013 53 , Dátum narodenia: 27.10.1971

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1