Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R288428

OBCHODNÉ MENO: INTOOL SLOVAKIA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 55394/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Národná 814/4, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 

IČO: 46 377 611

DEŇ ZÁPISU: 01.10.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba strojov pre hospodárske odvetvia

2. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľoi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

7. oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

8. prenájom hnuteľných vecí

9. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

10. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Andrzej Jakub Murawski, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kolorowa 69, Názov obce: Szczyrk, PSČ: 43370 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 23.03.1989, Deň vzniku funkcie: 14.11.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: KOMPANIA NARZĘDZIOWA HERMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sarni Stok 73 A, Názov obce: Bielsko-Biała, PSČ: 43300 , Štát: Poľská republika , Iné identifikačné číslo: 072886045

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1