Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R288425

OBCHODNÉ MENO: Charlie Food & Friends Slovenská republika s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 71750/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Daxnerova 9, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 

IČO: 52 181 596

DEŇ ZÁPISU: 05.03.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

3. prieskum trhu a verejnej mienky

4. reklamné a marketingové služby

5. prenájom hnuteľných vecí

6. administratívne služby

7. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jan Rogala, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Podgórna 3/14, Názov obce: Katowice, PSČ: 40 026 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 11.10.1988, Deň vzniku funkcie: 05.03.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene Spoločnosti je každý konateľ oprávnený konať samostatne. Konateľ podpisuje v mene Spoločnosti tak, že pripojí svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jan Rogala, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Podgórna 3/14, Názov obce: Katowice, PSČ: 40 026 , Štát: Poľská republika 

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Food & Friends Polska S.A., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Tadeusza Kościuszki 227, Názov obce: Katowice, PSČ: 40 950 , Štát: Poľská republika 

Výška vkladu: 4 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Dňa 28.05.2022 bolo začaté konanie o zrušení spoločnosti. Konanie je vedené Okresným súdom Žilina pod Sp. zn.: 44CbR/9/2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1