Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R288420

OBCHODNÉ MENO: Fonol s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 71393/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gorkého 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 

IČO: 52 099 881

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. Prípravné práce k realizácii stavby

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iny´m prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, vy´roby

6. Služby požičovní

7. Prenájom hnuteľny´ch vecí

8. Čistiace a upratovacie služby

9. Administratívne služby

10. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

11. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinsky´ch činností

12. Poskytovanie služieb ry´chleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

13. Prevádzkovanie vy´dajne stravy

14. Poskytovanie obslužny´ch služieb pri kultúrnych a iny´ch spoločensky´ch podujatiach

15. Poskytovanie prepravny´ch služieb nemotorovy´mi vozidlami

16. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

17. Sťahovacie služby

18. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

19. Prenájom nehnuteľností spojeny´ s poskytovaním iny´ch než základny´ch služieb spojeny´ch s prenájmom

20. Činnosť podnikateľsky´ch, organizačny´ch a ekonomicky´ch poradcov

21. Vy´roba potravinárskych vy´robkov

22. Vy´roba nápojov

23. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovy´m spracovaním údajov

24. Finančny´ lízing

25. Faktoring a forfaiting

26. Vedenie účtovníctva

27. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektricky´ch zariadení

28. Prevádzkovanie športovy´ch zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

29. Poskytovanie služieb osobného charakteru

30. Organizovanie športovy´ch, kultúrnych a iny´ch spoločensky´ch podujatí

31. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

32. Textilná vy´roba

33. Vy´roba kŕmnych zmesí

34. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľny´ch živností

35. Podnikanie v oblasti nakladania s iny´m ako nebezpečny´m odpadom

36. Vy´roba koksu a rafinovany´ch produktov

37. Vy´roba chemikálií, chemicky´ch vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z ty´chto materiálov

38. Vy´skum a vy´voj v oblasti prírodny´ch, technicky´ch, spoločensky´ch a humanitny´ch vied

39. Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva

40. Kuriérske služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Lukáš Krištof, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Údolní 1158/13, Názov obce: Blansko, PSČ: 67801 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 20.09.1990, Deň vzniku funkcie: 14.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: I.B.H business SE, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Folimance, Vinohrady 2155/15, Názov obce: Praha 2, PSČ: 120 00 , Štát: Česká republika 

Výška vkladu:  500 000,000000 EUR, Rozsah splatenia:  500 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   500 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   500 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1