Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R288412

OBCHODNÉ MENO: BOTTEGA-M s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 56044/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľká Okružná 47, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 

IČO: 46 513 515

DEŇ ZÁPISU: 28.01.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. čistiace a upratovacie služby

6. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

7. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

10. Prenájom hnuteľných vecí

11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

13. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

14. Výroba chuťových prísad a korenín

15. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

16. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

17. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

18. reklamné a marketingové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Michaela Chládecká, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Daxnerova 2/2725, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 18.03.1985, Deň vzniku funkcie: 28.01.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Michaela Chládecká, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Daxnerova 2/2725, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 18.03.1985

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Dňa 25.10.2022 bolo začaté konanie o zrušení spoločnosti. Konanie je vedené Okresným súdom Žilina pod Sp. zn.: 5CbR//23/2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1