Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R288419

OBCHODNÉ MENO: Flashy s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 66945/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Garbiarska 905/4, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 

IČO: 50 655 973

DEŇ ZÁPISU: 14.01.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Administratívne služby

5. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. Prenájom hnuteľných vecí

7. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

8. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

9. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

10. Čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Brziak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smrečany 453, Názov obce: Smrečany, PSČ: 032 05 , Dátum narodenia: 08.12.1978, Deň vzniku funkcie: 14.01.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti navonok a podpisovať samostatne. Ak je menovaných viac konateľov, každý z nich je oprávnený konať v mene spoločnosti navonok a podpisovať samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Brziak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smrečany 453, Názov obce: Smrečany, PSČ: 032 05 , Dátum narodenia: 08.12.1978

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1