Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R288415

OBCHODNÉ MENO: EL - THERM, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 14147/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová ulica 454/116, Názov obce: Konská, PSČ: 013 13 

IČO: 36 410 969

DEŇ ZÁPISU: 10.04.2003

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - obchodná činnosť v rozsahu voľných živností

2. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

3. - reklamná, propagačná a inzertná činnosť

4. - prípravné práce pre stavbu

5. - demolácie a zemné práce

6. - maliarske, natieračské a lešenárske práce

7. - omietkárske práce a obkladanie stien

8. - montáž sadrokartónu

9. - zváračské práce

10. - prenájom strojov, prístrojov, zariadení a vozidiel

11. maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností

12. veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností

13. poradenská činnosť v rozsahu voľných živností

14. obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín

15. výroba, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení

16. montáž, oprava, údržba meracej a regulačnej techniky

17. odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení

18. kúrenárske práce

19. vodoinštalatérske práce

20. plynoinštalatérske práce

21. výroba kovových konštrukcií a ich častí

22. nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

23. projektovanie elektrických zariadení

24. energetická certifikiácia pre miesto spotreby energie: Elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budov

25. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

26. Prevádzkovanie technickej služby v rozsahu činnosti: Projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Miroslav Ďurčanský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová ulica 454/116, Názov obce: Konská, PSČ: 013 13 , Dátum narodenia: 30.08.1967, Deň vzniku funkcie: 27.06.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti tak, že k jej obchodnému názvu pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miroslav Ďurčanský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová ulica 454/116, Názov obce: Konská, PSČ: 013 13 , Dátum narodenia: 30.08.1967

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice NZ č. 1915/03 zo dňa 14.3.2003 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1