Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R288417

OBCHODNÉ MENO: Euro ICP, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15079/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martina Rázusa 23A/8336, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 

IČO: 36 419 842

DEŇ ZÁPISU: 12.06.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - organizačné poradenstvo (tvorba grantových projektov, analýza ponukových možností, poskytovanie prehľadov grantových schém, úverové možnosti)

2. - spracovanie a vyplňovanie formulárov a grantových projektov

3. - spracovanie údajov

4. - vedenie účtovníctva

5. - činnosť účtovných poradcov

6. - činnosť ekonomických a organizačných poradcov

7. - podnikateľské poradenstvo

8. - marketing a manažment

9. - prieskum trhu a verejnej mienky

10. - kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)

11. - organizovanie kurzov, školení, seminárov a prednášok

12. - organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

13. - prevádzka športových zariadení

14. - prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

15. - poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)

16. - poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)

17. - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

18. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

19. - vydavateľská činnosť, spracovanie grafických návrhov

20. - výroba vizitiek, tlačív, oznámení a propagačných materiálov

21. - reklamná a propagačná činnosť

22. - prekladateľské a tmočnícke služby

23. - poskytovanie datových služieb - internetová čitáreň

24. - zhotovovanie webových stránok

25. - prenájom strojov, prístrojov a zariadení vrátane počítačov

26. - nákup a predaj výpočtovej a kancelárskej techniky

27. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

28. - údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov

29. - mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe

30. - upratovacie práce

31. - predaj nápojov na priamu konzumáciu

32. - predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

33. - predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciu

34. - nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla

35. - prenájom motorových vozidiel

36. - sprostredkovanie v oblasti dopravy - služby dopravných agentúr

37. - osobná cestná doprava (nezahŕňa vnútroštátnu taxislužbu a autobusovú dopravu)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Juraj Málik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antona Bernoláka 2202/12, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 31.08.1961, Deň vzniku funkcie: 26.03.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden až dvaja konatelia. Za spoločnosť je oprávnený konať každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Juraj Málik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antona Bernoláka 2202/12, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 31.08.1961

Výška vkladu: 2 490,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 490,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Informačné centrum podnikateľov, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martina Rázusa 23A/8336, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , IČO 31 613 942

Výška vkladu: 14 109,000000 EUR, Rozsah splatenia: 14 109,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  16 599,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  16 599,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1