Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R288418

OBCHODNÉ MENO: FINDERS NET INVESTMENT s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 66926/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vysokoškolákov 8421/41, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08 

IČO: 50 524 763

DEŇ ZÁPISU: 10.01.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Fidelis Aburime, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tajovského 8540/3E, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 17.12.1968, Deň vzniku funkcie: 10.01.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Fidelis Aburime, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tajovského 8540/3E, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 17.12.1968

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Beáta Aburime, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tajovského 8540/3E, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 20.06.1977

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Dňa 29.09.2022 bolo začaté konanie o zrušení spoločnosti. Konanie je vedené Okresným súdom Žilina pod Sp. zn.: 26CbR/103/2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1