Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R288409

OBCHODNÉ MENO: B.B. MED, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15745/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nižné Brehy 365, Názov obce: Zuberec, PSČ: 027 32 

IČO: 36 425 940

DEŇ ZÁPISU: 23.12.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod) v rozsahu voľných živností

4. poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení - ambulancii všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom povolaní lekár, študijnom odbore všeobecné lekárstvo a v špecializačnom odbore pediatria, dorastové lekárstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Eva Brečková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nižné Brehy 365, Názov obce: Zuberec, PSČ: 027 32 , Dátum narodenia: 13.11.1967, Deň vzniku funkcie: 13.02.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti a podpisovať za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Eva Brečková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nižné Brehy 365, Názov obce: Zuberec, PSČ: 027 32 , Dátum narodenia: 13.11.1967

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1