Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R288406

OBCHODNÉ MENO: AGRO - záhrada, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 20039/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svederník 124, Názov obce: Dlhé Pole, PSČ: 013 32 

IČO: 36 339 105

DEŇ ZÁPISU: 15.10.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

2. maloobchod v rozsahu voľných živností

3. veľkoobchod v rozsahu voľných živností

4. predaj pesticídov

5. poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva

6. poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Peter Vakula, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svederník 124, Názov obce: Dlhé Pole, PSČ: 013 32 , Dátum narodenia: 17.09.1969, Deň vzniku funkcie: 15.10.2004

Meno a priezvisko: Monika Vakulová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svederník 124, Názov obce: Dlhé Pole, PSČ: 013 32 , Dátum narodenia: 14.08.1976, Deň vzniku funkcie: 20.10.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti navonok v ústnom i písomnom styku samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Peter Vakula, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svederník 124, Názov obce: Dlhé Pole, PSČ: 013 32 , Dátum narodenia: 17.09.1969

Výška vkladu: 3 400,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 400,000000 EUR

Meno a priezvisko: Monika Vakulová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svederník 124, Názov obce: Dlhé Pole, PSČ: 013 32 , Dátum narodenia: 14.08.1976

Výška vkladu: 3 400,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 400,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 800,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 800,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1