Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Žilina - Nové zápisy
R288400

OBCHODNÉ MENO: Mlieko Liptov - Spiš, odbytové družstvo

ODDIEL: Dr

VLOŽKA ČÍSLO: 10185/L

SÍDLO:  Názov obce: Liptovský Ondrej 126, PSČ: 032 04 

IČO: 55 008 739

DEŇ ZÁPISU: 16.11.2022

PRÁVNA FORMA: Družstvo

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

4. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Marian Biskupič, Bydlisko: Názov obce: Kalameny 156, PSČ: 034 82 , Dátum narodenia: 05.08.1959, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

podpredseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Aurel Hozza, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Lačeka 620/15, Názov obce: Spišské Bystré, PSČ: 059 18 , Dátum narodenia: 01.02.1967, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Janka Pacigová, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica na Jankovskom 84/10, Názov obce: Liptovský Ján, PSČ: 032 03 , Dátum narodenia: 12.12.1976, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Milan Vozár, Bydlisko: Názov obce: Prosiek 11, PSČ: 032 23 , Dátum narodenia: 17.12.1960, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Maroš Mlynarčík, Bydlisko: Názov obce: Smrečany 212, PSČ: 032 05 , Dátum narodenia: 08.04.1981, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Tomáš Močáry, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežie 4. apríla 1837/8, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 30.08.1980, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Peter Mäsiar, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrbická 4250/40, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 30.11.1983, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Dominika Juhásová, Bydlisko: Názov obce: Ľubeľa 424, PSČ: 032 14 , Dátum narodenia: 23.02.1989, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Dušan Štefaničiak, Bydlisko: Názov obce: Likavka 1058, PSČ: 034 95 , Dátum narodenia: 03.03.1955, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Miroslava Bukovičová, Bydlisko: Názov obce: Liptovská Kokava 53, PSČ: 032 44 , Dátum narodenia: 24.08.1968, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Dušan Španko, Bydlisko: Názov obce: Jamník 78, PSČ: 033 01 , Dátum narodenia: 18.09.1980, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Milosláva Bendíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 87/86, Názov obce: Spišské Bystré, PSČ: 059 18 , Dátum narodenia: 28.03.1957, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Peter Bolcár, Bydlisko: Názov obce: Zálesie 35, PSČ: 059 04 , Dátum narodenia: 24.01.1983, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Janka Kiktová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kišovce 718, Názov obce: Hôrka, PSČ: 059 12 , Dátum narodenia: 02.03.1965, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

Spôsob konania v mene družstva: Právne úkony v mene družstva podpisuje predseda družstva (predstavenstva) spolu s jedným členom predstavenstva tak, že k natlačenému alebo napísanému obchodnému menu družstva pripoja svoje podpisy.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  3 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV

   500,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1