Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Žilina - Nové zápisy
R288404

OBCHODNÉ MENO: TOJAS, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 80790/L

SÍDLO:  Názov obce: Fačkov 176, PSČ: 013 15 

IČO: 54 981 697

DEŇ ZÁPISU: 16.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Tesárstvo

2. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

3. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

4. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

5. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

6. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

7. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

8. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

9. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

10. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

11. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

12. Prípravné práce k realizácii stavby

13. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

14. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

15. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

16. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

17. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

18. Kuriérske služby

19. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

20. Vedenie účtovníctva

21. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

22. Prenájom hnuteľných vecí

23. Administratívne služby

24. Verejné obstarávanie

25. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

26. Poskytovanie služieb osobného charakteru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Tomáš Ďuriš, Bydlisko: Názov obce: Fačkov 176, PSČ: 013 15 , Dátum narodenia: 24.02.1988, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Tomáš Ďuriš, Bydlisko: Názov obce: Fačkov 176, PSČ: 013 15 , Dátum narodenia: 24.02.1988

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1