Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Žilina - Nové zápisy
R288399

OBCHODNÉ MENO: LVV-forest s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 80795/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oščadnica 402, Názov obce: Oščadnica, PSČ: 023 01 

IČO: 55 022 421

DEŇ ZÁPISU: 16.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Chov vybraných druhov zvierat

2. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

3. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

4. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

5. Poskytovanie služieb v rybárstve

6. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

7. Výroba potravinárskych výrobkov

8. Výroba kŕmnych zmesí

9. Výroba nápojov

10. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

11. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

12. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

13. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

14. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

15. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

16. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

17. Prípravné práce k realizácii stavby

18. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

19. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

20. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

21. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

22. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

23. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

24. Sťahovacie služby

25. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

26. Prevádzkovanie úschovní

27. Kuriérske služby

28. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

29. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

30. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

31. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

32. Administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Vladimír Vrábel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oščadnica 402, Názov obce: Oščadnica, PSČ: 023 01 , Dátum narodenia: 28.04.1975, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Lukáš Vrábel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oščadnica 402, Názov obce: Oščadnica, PSČ: 023 01 , Dátum narodenia: 11.04.1995

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1