Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Žilina - Nové zápisy
R288396

OBCHODNÉ MENO: JT pro+, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 80783/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vychylovka 1045, Názov obce: Nová Bystrica, PSČ: 023 05 

IČO: 55 002 072

DEŇ ZÁPISU: 16.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Vedenie účtovníctva

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. Administratívne služby

6. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. Prípravné práce k realizácii stavby

9. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

10. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

11. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

12. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

13. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

14. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

15. Informačná činnosť

16. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

17. Prevádzkovanie výdajne stravy

18. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

19. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

20. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

21. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

22. Faktoring a forfaiting

23. Finančný lízing

24. Záložne

25. Prenájom hnuteľných vecí

26. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

27. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

28. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

29. Sťahovacie služby

30. Prevádzka malých plavidiel

31. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

32. Kuriérske služby

33. Dizajnérske činnosti

34. Fotografické služby

35. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

36. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

37. Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu

38. Služby požičovní

39. Čistiace a upratovacie služby

40. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

41. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

42. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

43. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

44. Poskytovanie služieb osobného charakteru

45. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

46. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ján Šutiak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vychylovka 1045, Názov obce: Nová Bystrica, PSČ: 023 05 , Dátum narodenia: 18.03.1999, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

Meno a priezvisko: Tomáš Polka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Daniela Dlabača 772/27, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 22.03.1999, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ján Šutiak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vychylovka 1045, Názov obce: Nová Bystrica, PSČ: 023 05 , Dátum narodenia: 18.03.1999

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Tomáš Polka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Daniela Dlabača 772/27, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 22.03.1999

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1