Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Žilina - Nové zápisy
R288395

OBCHODNÉ MENO: JM coaching, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 80797/L

SÍDLO:  Názov obce: Galovany 55, PSČ: 032 11 

IČO: 55 032 371

DEŇ ZÁPISU: 16.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

6. Administratívne služby

7. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

8. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

9. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

10. Vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Jaroslav Moravčík, Bydlisko: Názov obce: Galovany 55, PSČ: 032 11 , Dátum narodenia: 17.03.1997, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Jaroslav Moravčík, Bydlisko: Názov obce: Galovany 55, PSČ: 032 11 , Dátum narodenia: 17.03.1997

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1