Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Žilina - Nové zápisy
R288398

OBCHODNÉ MENO: LMSG, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 80793/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Liptovský Trnovec 101, Názov obce: Liptovský Trnovec, PSČ: 031 01 

IČO: 55 011 152

DEŇ ZÁPISU: 16.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

2. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

3. Poskytovanie služieb v rybárstve

4. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

5. Výroba potravinárskych výrobkov

6. Výroba nápojov

7. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

8. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

9. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

10. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

11. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

12. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

13. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

14. Prípravné práce k realizácii stavby

15. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

16. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

17. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

18. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

19. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

20. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

21. Prevádzka malých plavidiel

22. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

23. Prevádzkovanie úschovní

24. Kuriérske služby

25. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

26. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

27. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

28. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

29. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

30. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

31. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

32. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

33. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

34. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

35. Služby požičovní

36. Prenájom hnuteľných vecí

37. Informačná činnosť

38. Čistiace a upratovacie služby

39. Administratívne služby

40. Verejné obstarávanie

41. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

42. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

43. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

44. Poskytovanie služieb osobného charakteru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Erik Kutlík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Liptovský Trnovec 101, Názov obce: Liptovský Trnovec, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 13.12.1990, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Erik Kutlík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Liptovský Trnovec 101, Názov obce: Liptovský Trnovec, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 13.12.1990

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1