Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288713

OBCHODNÉ MENO: ELKEM, v.o.s.

ODDIEL: Sr

VLOŽKA ČÍSLO: 256/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žižkova 39, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 

IČO: 31 686 311

DEŇ ZÁPISU: 04.03.1994

PRÁVNA FORMA: Verejná obchodná spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba cukrárenských a pekárenských výrobkov

2. - obchodná činnosť-nákup a predaj potravín, alkoholických a nealkoholických nápojov, priemyselného tovaru, elektroniky, odevov, obuvi, textilu, papierenského tovaru a kancelárkych potrieb, železiarskeho tovaru, strojov a zariedení, inštalatérskych potrieb a vykurovacích zariadení, skla a porcelánu, dreva, drevárskych výrobkov, nábytku, stavebného materiálu, kozmetiky, čistiacich a pracích prostriedkov, farieb, lakov

3. - nákup a predaj nehnuteľností

4. - sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb

5. - maloobchod so spotrebným tovarom a stavebninami

6. - vykonávanie účtovníckych prác

7. - činnosť organizačného, ekonomického a účtovného poradcu

8. - poradenská činnosť v oblasti obchodu

9. - staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok

10. - sprostredkovateľská činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: spoločníci

Meno a priezvisko: Ing. Daniela Bobrovská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rastislavova 12, Názov obce: Košice, PSČ: 040 22 , Dátum narodenia: 03.01.1958, Deň vzniku funkcie: 04.03.1994

Obchodné meno/názov: ELKEM, s.r.o. Košice, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žižkova 39, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , IČO 36 580 970

Zástupca

Meno a priezvisko: Ing. Daniela Bobrovská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rastislavova 12, Názov obce: Košice, PSČ: 040 22 , Dátum narodenia: 03.01.1958, Deň vzniku funkcie: 09.08.2004

Spôsob konania v mene verejnej obchodnej spoločnosti: Za spoločnosť konajú a podpisujú štatutárni zástupcovia, každý samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje štatutárny zástupca tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Daniela Bobrovská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rastislavova 12, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 03.01.1958

Obchodné meno/názov: ELKEM,s.r.o. Košice, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žižkova 39, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 , IČO 36 580 970

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Verejná obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.2.1994, uzavretou podľa zák. č. 513/91 Zb.

2. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 5.3.1995.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1