Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288769

OBCHODNÉ MENO: WMC INTERNET s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 38759/V

SÍDLO:  Názov obce: Rešica 96, PSČ: 044 73 

IČO: 50 181 459

DEŇ ZÁPISU: 11.03.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. počítačové služby

2. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských udalostí

5. sprostredkovanie prístupu k sieti internet, prostredníctvom bezdrôtových elekronických komunikačných sietí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Peter Mudy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Boženy Němcovej 12, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 03.09.1984, Deň vzniku funkcie: 11.03.2016

Meno a priezvisko: Ondrej Weiser, Bydlisko: Názov obce: Rešica 96, PSČ: 044 73 , Dátum narodenia: 15.02.1985, Deň vzniku funkcie: 11.03.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti vždy spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti pripoja obaja svoje meno a podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Peter Mudy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Boženy Němcovej 12, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 03.09.1984

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ondrej Weiser, Bydlisko: Názov obce: Rešica 96, PSČ: 044 73 , Dátum narodenia: 15.02.1985

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1