Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288766

OBCHODNÉ MENO: UNIEN s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13279/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 32, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 

IČO: 36 214 337

DEŇ ZÁPISU: 22.05.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností, najmä: priemyselného tovaru (domáce potreby, drobný tovar), stavebné dielce a materiály, drevné suroviny a výrobky z dreva, elektrotechnický a elektronický tovar, hutný materiál, gumárenské a chemické výrobky, automobily, náhradné diely, autopríslušenstvo - mimo autoalarmov, poľnohospodárske a záhradkárske potreby a stroje, farby a náterové hmoty, alkohol a alkoholické výrobky, výrobky, výrobky z kovov a plastov, montované stavby z dreva a iných ľahkých hmôt, prírodný kameň, vykurovacie systémy, priamovýhrevné konvertory, stavebné a banské stroje, tepelnotechnické a vodoinštalatérske zariadenia a potreby

2. výroba strojov a zariadení okrem vyhradených

3. montáž, výroba, údržba a opravy tepelnotechnických, vodoinštalatérskych zariadení a nekonvenčných zdrojov energie

4. zhotovovanie videozáznamov

5. pisárske práce, sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh (na počítači)

6. sprostredkovanie nákupu, predaja a montáže meracej, regulačnej a kúrenárskej techniky

7. rozmnožovanie tlačív

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Hoferica, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 32, Názov obce: Spišská Nová Ves, Dátum narodenia: 30.08.1956, Deň vzniku funkcie: 22.05.2002

Meno a priezvisko: Ing. Mária Hofericová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 32, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 , Dátum narodenia: 23.01.1955, Deň vzniku funkcie: 07.07.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený na podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Mária Hofericová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 32, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 , Dátum narodenia: 23.01.1955

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.11.2001 a dodatkom č. 1 zo dňa 17.4.2002 podľa zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1