Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288757

OBCHODNÉ MENO: Slovenské energetické montáže, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 28282/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudová 7/245, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11 

IČO: 46 329 838

DEŇ ZÁPISU: 31.08.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

3. opracovanie kovov jednoduchým spôsobom

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

7. administratívne služby

8. faktoring a forfaiting

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: PhDr. Alena Balážová, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slobody 14/237, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 07.09.1954, Deň vzniku funkcie: 09.11.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: PhDr. Alena Balážová, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slobody 14/237, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 07.09.1954

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1