Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288756

OBCHODNÉ MENO: ROYA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 26243/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 94, Názov obce: Luhyňa, PSČ: 076 14 

IČO: 45 699 046

DEŇ ZÁPISU: 07.09.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. baliace činnosti, manipulácia s nákladom

2. skladovanie

3. vedenie účtovníctva

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. administratívne služby

6. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. čistiace a upratovacie služby

9. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

10. sťahovacie služby

11. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Anna Jánošíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 94, Názov obce: Luhyňa, PSČ: 076 14 , Dátum narodenia: 19.05.1964, Deň vzniku funkcie: 07.09.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Anna Jánošíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 94, Názov obce: Luhyňa, PSČ: 076 14 , Dátum narodenia: 19.05.1964

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1