Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288754

OBCHODNÉ MENO: REFIX, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17877/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vojvodská 12, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 

IČO: 36 605 069

DEŇ ZÁPISU: 17.03.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby v rozsahu voľných živností

2. činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov

3. reklamná, propagačná a inzertná činnosť

4. vydávanie periodických a neperiodických publikácií

5. kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)

6. prieskum trhu a verejnej mienky

7. faktoring a forfaiting

8. marketing a manažment

9. prekladateľské a tlmočnícke služby

10. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

11. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

12. správa bytového a nebytového fondu

13. prenájom hnuteľných vecí

14. finančný leasing

15. upratovacie práce

16. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

17. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

18. ubytovacie služby v rozsahu voľných živností

19. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov

20. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál

21. prevádzkovanie zdravotníckej ambulancie s odborným zameraním stomatológia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Stanislav Tudaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palárikova 11, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 06.03.1965, Deň vzniku funkcie: 17.03.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Stanislav Tudaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palárikova 11, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 06.03.1965

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1