Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288752

OBCHODNÉ MENO: R&K company spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 31345/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Muškátová 36, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11 

IČO: 46 864 709

DEŇ ZÁPISU: 03.01.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

4. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. reklamné a marketingové služby

7. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

8. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - zdvíhacích

9. vedenie účtovníctva

10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

11. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

12. kuriérske služby

13. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

14. prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti sa podpisuje a koná v mene spoločnosti samostatne a neobmedzene. Podpisovanie za spoločnosť vykonáva konateľ tak, že k napísanému, alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Róbert Guľa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Muškátová 30, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1