Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288758

OBCHODNÉ MENO: Smart Gamma s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 41481/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Popradská 250/66, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 

IČO: 50 891 529

DEŇ ZÁPISU: 18.05.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Reklamné a marketingové služby

6. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

8. Čistiace a upratovacie služby

9. Prípravné práce k realizácii stavby

10. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

12. Kuriérske služby

13. Prenájom hnuteľných vecí

14. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

15. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

16. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

17. Administratívne služby

18. Vedenie účtovníctva

19. Činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov

20. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

21. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

22. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

23. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

24. Vydavateľská činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Vitalij Ponomarjev, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Radlinského 752/15, Názov obce: Košice - mestská časť Barca, PSČ: 040 17 , Dátum narodenia: 24.07.1980, Deň vzniku funkcie: 01.06.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Vitalij Ponomarjev, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Radlinského 752/15, Názov obce: Košice - mestská časť Barca, PSČ: 040 17 , Dátum narodenia: 24.07.1980

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Eugen Cuzimin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jud. BT Sat. 0, Názov obce: Virfu Cimpului, PSČ: 717450 , Štát: Rumunsko 

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Dňa 31.1.2021 bolo Okresným súdom Košice I. začaté konanie o zrušení spoločnosti, ktoré sa vedie pod sp. zn. 29CbR/78/2020.

2. Okresný súd Košice I uznesením sp.zn. 29CbR/78/2022 zo dňa 28.7.2022 rozhodol o zastavení konania o zrušení spoločnosti, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3.9.2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1