Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288760

OBCHODNÉ MENO: STAPOL s.r.o. v konkurze

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 34509/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Národná trieda 58, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 

IČO: 47 561 700

DEŇ ZÁPISU: 05.12.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

2. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

3. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

4. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

5. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

6. Čistenie kanalizačných systémov

7. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

8. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

9. Prípravné práce k realizácii stavby

10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

12. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

13. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

14. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

15. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

16. Prevádzka malých plavidiel

17. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

18. Prenájom hnuteľných vecí

19. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

20. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

21. Prevádzkovanie športových zariadení

22. Čistiace a upratovacie služby

23. Reklamné a marketingové služby

24. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Kováč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sabinovská 30, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 10.07.1960, Deň vzniku funkcie: 05.12.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Kováč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sabinovská 30, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11 

Výška vkladu: 14 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 14 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  14 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  14 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VYHLÁSENIE KONKURZU

Vyhlásenie konkurzu - dátum: 03.09.2022

Správca konkurznej podstaty

Meno a priezvisko: JUDr. Tomáš Baulovič, Značka: S1935, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kupeckého 4, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , Deň vzniku funkcie: 28.05.2022

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 32K/26/2022- zo dňa 24.08.2022 vyhlásil malý konkurz na majetok dlžníka STAPOL s.r.o., Národná trieda 58, 040 01 Košice, IČO: 47 561 700 a za správcu podstaty ustanovil JUDr. Tomáša Bauloviča, zn. správcu: S1935.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1