Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288750

OBCHODNÉ MENO: Periskop s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 41017/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Muránska 1289/8, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 

IČO: 50 774 336

DEŇ ZÁPISU: 11.03.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

4. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

5. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

8. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

9. Fotografické služby

10. Administratívne služby

11. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

12. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

13. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Slavomír Rybár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Muránska 1289/8, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 15.02.1975, Deň vzniku funkcie: 11.03.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne v celom rozsahu. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Konateľ zastupuje spoločnosť navonok bez obmedzenia.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Slavomír Rybár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Muránska 1289/8, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 15.02.1975

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1