Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288751

OBCHODNÉ MENO: Pronnect, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 40368/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gudernova 294/28, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 

IČO: 50 326 767

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Počítačové služby

2. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

9. Reklamné a marketingové služby

10. Administratívne služby

11. Verejné obstarávanie

12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Čurilla, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gudernova 294/28, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 19.04.1980, Deň vzniku funkcie: 01.01.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje každý konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť vykoná konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Čurilla, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gudernova 294/28, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 19.04.1980

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1