Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288743

OBCHODNÉ MENO: MOLDURO s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39347/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žilinská 37/1527, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11 

IČO: 50 345 915

DEŇ ZÁPISU: 14.06.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. reklamné a marketingové služby

5. prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Peter Piovarčí, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žilinská 37/1527, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 07.05.1952, Deň vzniku funkcie: 14.06.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ samostatne. V mene spoločnosti konateľ podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Peter Piovarči, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žilinská 37/1527, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 07.05.1952

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1