Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288741

OBCHODNÉ MENO: MEDOVNÍK IV s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 36198/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie osloboditeľov 951, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 

IČO: 47 874 724

DEŇ ZÁPISU: 26.08.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Martin Kochman, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sídlisko 1. mája 65/13, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 , Dátum narodenia: 17.01.1978, Deň vzniku funkcie: 26.08.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ spoločnosti. V mene spoločnosti konateľ podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Š - GASTRO s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie osloboditeľov 951, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , IČO 47 162 392

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 500,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Š - MEDOVNÍK s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie osloboditeľov 951, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , IČO 47 162 414

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  2 500,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1