Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288746

OBCHODNÉ MENO: PEJAVA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 33006/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätého Ladislava 112, Názov obce: Košice, PSČ: 040 14 

IČO: 47 344 121

DEŇ ZÁPISU: 14.08.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

2. - Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

3. - Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

6. - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

7. - Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

8. - Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

9. - Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

10. - Prevádzkovanie výdajne stravy

11. - Výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie)

12. - Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

13. - Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

14. - Prípravné práce k realizácii stavby

15. - Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

16. - Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

17. - Donášková služba

18. - Prenájom hnuteľných vecí

19. - Poľnohospodárska rastlinná a živočíšna prvovýroba

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Vasil Jančij, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Doline 470/34, Názov obce: Košice, PSČ: 040 14 , Dátum narodenia: 06.12.1966, Deň vzniku funkcie: 14.08.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a v jej mene koná konateľ samostatne a za spoločnosť podpisuje tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Vasiľ Jančij, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Doline 470/34, Názov obce: Košice - mestská časť Košická Nová Ves, PSČ: 040 14 , Dátum narodenia: 06.12.1966

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1