Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288739

OBCHODNÉ MENO: MAMTRANS, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17880/V

SÍDLO:  Názov obce: Ďurkov 69, PSČ: 044 19 

IČO: 36 605 093

DEŇ ZÁPISU: 18.03.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vnútroštátna nákladná cestná doprava

2. poradenská, sprostredkovateľská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti

3. vedenie účtovníctva

4. administratívne práce

5. činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov

6. reklamná, propagačná a inzertná činnosť

7. vydávanie periodických a neperiodických publikácií

8. kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)

9. organizovanie výstav, trhov a prehliadok v rozsahu voľnej živnosti

10. prieskum trhu a verejnej mienky

11. faktoring a forfaiting

12. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti

13. prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom

14. správa bytového a nebytového fondu

15. prenájom hnuteľných vecí

16. finančný leasing

17. sprostredkovanie v oblasti dopravy v rozsahu voľných živností

18. upratovacie práce

19. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

20. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

21. ubytovacie služby v rozsahu voľných živností

22. prenájom spotrebného tovaru, automobilov a dopravných prostriedkov

23. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov

24. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál

25. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Marián Habala, Bydlisko: Názov obce: Ďurkov 69, PSČ: 044 19 , Dátum narodenia: 21.03.1957, Deň vzniku funkcie: 18.03.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ján Habala, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Učňovská 575/8, Názov obce: Košice - mestská časť Šaca, PSČ: 040 15 , Dátum narodenia: 26.11.1985

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Marián Habala, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ďurkov 69, Názov obce: Ďurkov, PSČ: 044 19 , Dátum narodenia: 21.03.1957

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

Meno a priezvisko: Marián Habala, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ďurkov 69, Názov obce: Ďurkov, PSČ: 044 19 , Dátum narodenia: 18.09.1980

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  13 280,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  13 280,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1