Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288733

OBCHODNÉ MENO: KOMENSKY, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 21078/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Park mládeže 1/360, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 

IČO: 43 908 977

DEŇ ZÁPISU: 19.01.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. automatizované spracovanie údajov

2. služby súvisiace s databázami

3. poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)

4. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

5. výskum a vývoj v oblasti humanitných a spoločenských vied

6. kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb

7. prieskum trhu a verejnej mienky

8. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora

9. grafické práce

10. vydavateľská činnosť

11. organizovanie kurzov, školení, seminárov, výstav a konferencií

12. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

13. finančný a operatívny leasing

14. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

15. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

16. sprostredkovanie obchodu, dopravy a výroby v rozsahu voľných živností

17. reklamná, propagačná a inzertná činnosť

18. podnikateľské poradenstvo a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností

19. poradenská činnosť pri spracovaní projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie v rozsahu voľných živností

20. technicko-organizačná pomoc pri realizácii projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie v rozsahu voľných živností

21. Čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Slavomír Rybár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Muránska 8, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 15.02.1975, Deň vzniku funkcie: 06.08.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne v celom rozsahu. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Konateľ zastupuje spoločnosť navonok bez obmedzenia.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Girgaš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kokšov - Bakša 371, Názov obce: Kokšov-Bakša, PSČ: 044 13 , Dátum narodenia: 12.07.1984

Výška vkladu:  797,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  797,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Martin Kapinos, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trsťany 64, Názov obce: Trsťany, PSČ: 044 45 , Dátum narodenia: 19.07.1975

Výška vkladu: 1 063,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 063,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Peter Pavlisko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horovova 532/26, Názov obce: Košice - mestská časť Barca, PSČ: 040 17 , Dátum narodenia: 05.03.1980

Výška vkladu: 1 328,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 328,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Slavomír Rybár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Muránska 8, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 15.02.1975

Výška vkladu: 3 453,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 453,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 641,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 641,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1