Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288740

OBCHODNÉ MENO: ME Company s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 46767/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krivá 1055/7, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 

IČO: 51 714 400

DEŇ ZÁPISU: 25.05.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

6. Prípravné práce k realizácii stavby

7. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

8. Textilná výroba

9. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

10. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

11. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

12. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

13. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

14. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

15. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

16. Výroba hračiek a hier

17. Sťahovacie služby

18. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

19. Administratívne služby

20. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

21. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

22. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

23. Kuriérske služby

24. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

25. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

26. Odevná výroba

27. Výroba bižutérie a suvenírov

28. Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi

29. Čistiace a upratovacie služby

30. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

31. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

32. Prenájom hnuteľných vecí

33. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

34. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

35. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

36. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

37. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

38. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

39. Chov vybraných druhov zvierat

40. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

41. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

42. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

43. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

44. Dizajnérske činnosti

45. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

46. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

47. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Matúš Rudy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. 1. mája 1868/18, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 30.04.1995, Deň vzniku funkcie: 25.05.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ, alebo konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Matúš Rudy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. 1. mája 1868/18, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 30.04.1995

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1