Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288737

OBCHODNÉ MENO: Malai Biomaterials Design s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 46391/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vinné 225, Názov obce: Vinné, PSČ: 072 31 

IČO: 52 407 357

DEŇ ZÁPISU: 22.05.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzakovateľom živností /veľkoobchod/

2. Dizajnérske činnosti

3. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. Odevná výroba

6. Textilná výroba

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Zuzana Gombošová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vinné 225, Názov obce: Vinné, PSČ: 072 31 , Dátum narodenia: 11.08.1988, Deň vzniku funkcie: 22.05.2019

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Gomboš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vinné 225, Názov obce: Vinné, PSČ: 072 31 , Dátum narodenia: 05.12.1951, Deň vzniku funkcie: 22.05.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú konatelia samostatne. V mene spoločnosti konatelia podpisujú tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Zuzana Gombošová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vinné 225, Názov obce: Vinné, PSČ: 072 31 , Dátum narodenia: 11.08.1988

Výška vkladu: 4 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Radka Hanfiro, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vinné 225, Názov obce: Vinné, PSČ: 072 31 , Dátum narodenia: 01.09.1982

Výška vkladu: 1 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1