Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288725

OBCHODNÉ MENO: HEVI s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 28951/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ruskov 385, Názov obce: Ruskov, PSČ: 044 19 

IČO: 46 479 538

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Viktor Herpák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ruskov 385, Názov obce: Ruskov, PSČ: 044 19 , Dátum narodenia: 14.10.1984, Deň vzniku funkcie: 01.01.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Viktor Herpák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ruskov 385, Názov obce: Ruskov, PSČ: 044 19 , Dátum narodenia: 14.10.1984

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1