Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288727

OBCHODNÉ MENO: J. M. Košice, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 18385/V

SÍDLO:  Názov obce: Bohdanovce 193, PSČ: 044 16 

IČO: 36 615 978

DEŇ ZÁPISU: 30.06.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vydavateľská činnosť

2. výroba nenahraných nosičov zvukových alebo zvukovoobrazových záznamov a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznanamov so súhlasom autora

3. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

6. sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti

7. reklamná a propagačná činnosť

8. marketingová činnosť

9. prenájom dopravných prostriedkov, strojov, prístrojov a zariadení

10. prieskum trhu

11. inzertná činnosť

12. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti

13. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

14. tvorba grafických návrhov

15. automatizované spracovanie dát

16. faktoring a forfaiting

17. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jana Muránska, Bydlisko: Názov obce: Bohdanovce 192, PSČ: 044 16 , Dátum narodenia: 13.06.1991, Deň vzniku funkcie: 05.02.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti a funkcii pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jana Muránska, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bohdanovce 192, Názov obce: Bohdanovce, PSČ: 044 16 , Dátum narodenia: 13.06.1991

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1