Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288726

OBCHODNÉ MENO: IMPETO, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 18732/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie L. Novomeského 13, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 

IČO: 36 680 401

DEŇ ZÁPISU: 09.10.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

3. organizovanie voľného času detí

4. školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti

5. organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí, seminárov, kurzov a školení

6. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, dopravy a výroby v rozsahu voľnej živnosti

8. reklamná a propagačná činnosť

9. reprografické a kopírovacie služby

10. zásielkový predaj

11. poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň

12. vydavateľská činnosť

13. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

14. neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča

15. ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti

16. čistiaci a upratovací servis

17. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov

18. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál

19. predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy

20. prenájom strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov

21. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Tomáš Imrich, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 146/23, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 27.09.1976, Deň vzniku funkcie: 09.10.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Tomáš Imrich, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 146/23, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 27.09.1976

Výška vkladu: 6 638,780000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 638,780000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1