Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288720

OBCHODNÉ MENO: FITTICH RATES s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 4873/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šafárikova 20, Názov obce: Rožňava, PSČ: 048 01 

IČO: 31 692 656

DEŇ ZÁPISU: 11.07.1994

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb, rozsah oprávnenia: vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí

2. montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti

3. inštalovanie, oprava a vykonávanie revízie elektrickej požiarnej signalizácie

4. projektovanie elektrickej požiarnej signalizácie

5. prenájom kancelárskych strojov a zariadení, vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov

6. spracovanie dát a súvisiacej činnosti

7. poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát

8. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

9. dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát

10. montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvodov nízkeho napätia

11. sprostredkovanie obchodu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Stanislav Bradáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fábryho 27, Názov obce: Rožňava, Dátum narodenia: 01.04.1959, Deň vzniku funkcie: 16.06.1994

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Potočný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 18, Názov obce: Rožňava, PSČ: 048 01 , Dátum narodenia: 07.10.1957

Výška vkladu: 2 988,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 988,000000 EUR

Meno a priezvisko: Stanislav Bradáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zoltána Fábryho 27, Názov obce: Rožňava, PSČ: 048 01 , Dátum narodenia: 01.04.1959

Výška vkladu: 3 652,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 652,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.6.1994 podľa zák. č. 513/91 Zb.

2. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 6.7.1998 upravený podľa zák. č. 11/98 Z.z.

3. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 2.5.2002.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1