Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288714

OBCHODNÉ MENO: EREBOS, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 498/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moldavská 37, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11 

IČO: 17 079 438

DEŇ ZÁPISU: 02.07.1991

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prenájom hnuteľných vecí

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

5. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. Administratívne služby

7. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Pavel Germek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za amfiteátrom 2316/7, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 17.05.1936, Deň vzniku funkcie: 24.11.1995

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Pavel Germek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za amfiteátrom 2316/7, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 17.05.1936

Výška vkladu: 66 389,000000 EUR, Rozsah splatenia: 66 389,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  66 389,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  66 389,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 27.6.1991 na základe zák.č. 109/64 v znení novely č. 103/90 Zb.

2. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.12.1995.

3. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 8.11.2000.

4. Zmena spoločenskej zmluvy a úplné znenie zo dňa 11.12.2002.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1