Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288717

OBCHODNÉ MENO: FARMA - MR s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 40051/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 1, Názov obce: Veľké Raškovce, PSČ: 076 75 

IČO: 50 550 071

DEŇ ZÁPISU: 13.10.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

2. Prenájom hnuteľných vecí

3. Administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Achmed Andreas Keck, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Roter Weg 8a, Názov obce: Meißen, PSČ: 016 62 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 23.12.1965, Deň vzniku funkcie: 15.08.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať konatelia samostatne a to tak, že k napísanému obchodnému menu spoločnosti alebo k pečiatke s obchodným menom spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Agropotravinárske družstvo Malčice, Sídlo: Názov obce: Malčice, PSČ: 072 06 , IČO 31 713 891

Výška vkladu: 4 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR

Meno a priezvisko: Achmed Andreas Keck, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Roter Weg 8a, Názov obce: Meißen, PSČ: 016 62 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 23.12.1965

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1