Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288715

OBCHODNÉ MENO: EUA Invest Group s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39882/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rázusova 49, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 

IČO: 50 472 038

DEŇ ZÁPISU: 15.09.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba mydla, pracích prostriedkov a éterických olejov, čistiacich, leštiacich, parfumérskych a toaletných prípravkov

2. Výroba koksu a rafinovaných produktov

3. Výroba technických plynov

4. Výroba organických chemikálií

5. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

6. Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

10. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

11. Vedenie účtovníctva

12. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

13. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

14. Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky

15. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

16. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

17. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

18. Reklamné a marketingové služby

19. Prenájom hnuteľných vecí

20. Čistiace a upratovacie služby

21. Administratívne služby

22. Verejné obstarávanie

23. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

24. Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

25. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

26. Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva, slamy, šúpolia, prútia, korku

27. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

28. Skladovanie a uskladňovanie

29. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom

30. Poskytovanie organizačno-technických a informačných služieb v doprave

31. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

32. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

33. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

34. Prevádzkovanie výdajne stravy

35. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

36. Počítačové služby

37. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

38. Činnosť informačných kancelárií

39. Finančný lízing

40. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

41. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

42. Faktoring a forfaiting

43. Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu

44. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

45. Výroba farieb, lakov a náterov

46. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

47. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

48. Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu

49. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

50. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

51. Čistenie kanalizačných systémov

52. Diagnostika kanalizačných potrubí

53. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

54. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

55. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

56. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

57. Prípravné práce k realizácii stavby

58. Spracovanie a úprava čaju a kávy

59. Výroba nápojov

60. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

61. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov, oprava, údržba, renovácia nábytku vrátane čalúnnictva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Oleksandr Churylo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Svobody 45/6, Názov obce: Rozivka, PSČ: 89423 , Štát: Ukrajina , Dátum narodenia: 01.04.1982, Deň vzniku funkcie: 15.09.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za spoločnosť koná konateľ a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Oleksandr Churylo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Svobody 45/6, Názov obce: Rozivka, PSČ: 89423 , Štát: Ukrajina , Dátum narodenia: 01.04.1982

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1