Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288712

OBCHODNÉ MENO: DS Consulting, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 35008/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynská 1136/3, Názov obce: Krompachy, PSČ: 053 42 

IČO: 47 566 931

DEŇ ZÁPISU: 15.01.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Vedenie účtovníctva

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. Reklamné a marketingové služby

8. Prenájom hnuteľných vecí

9. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

10. Administratívne služby

11. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

12. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

13. prípravné práce k realizácii stavby

14. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

15. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

16. počítačové služby

17. verejné obstarávanie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Stanislav Kurta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynská ulica 1136/3, Názov obce: Krompachy, PSČ: 053 42 , Dátum narodenia: 25.11.1988, Deň vzniku funkcie: 29.04.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Stanislav Kurta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynská ulica 1136/3, Názov obce: Krompachy, PSČ: 053 42 , Dátum narodenia: 25.11.1988

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1