Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288711

OBCHODNÉ MENO: DREVENÔ s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 48211/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za priekopou 1, Názov obce: Košice - mestská časť Myslava, PSČ: 040 16 

IČO: 52 881 245

DEŇ ZÁPISU: 04.02.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien

2. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

3. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

4. Sťahovacie služby

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

8. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

9. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

10. Prevádzkovanie výdajne stravy

11. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

12. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

13. Finančný lízing

14. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

15. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

16. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

17. Vedenie účtovníctva

18. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

19. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

20. Dizajnérske činnosti

21. Služby požičovní

22. Prenájom hnuteľných vecí

23. Informačná činnosť

24. Čistiace a upratovacie služby

25. Administratívne služby

26. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

27. Poskytovanie služieb osobného charakteru

28. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

29. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

30. Fotografické služby

31. Verejné obstarávanie

32. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

33. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

34. Prípravné práce k realizácii stavby

35. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Martin Zubala, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zombova 1304/43, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko KVP, PSČ: 040 23 , Dátum narodenia: 01.05.1985, Deň vzniku funkcie: 04.02.2020

Meno a priezvisko: Daniel Šolc, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Myslava 793, Názov obce: Košice - mestská časť Myslava, PSČ: 040 16 , Dátum narodenia: 14.07.1973, Deň vzniku funkcie: 04.02.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť navonok koná každý konateľ spoločnosti samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Martin Zubala, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zombova 1304/43, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko KVP, PSČ: 040 23 , Dátum narodenia: 01.05.1985

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Daniel Šolc, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Horou 624/34, Názov obce: Košice - mestská časť Myslava, PSČ: 040 16 , Dátum narodenia: 14.07.1973

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1