Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288716

OBCHODNÉ MENO: EURODOM KOŠICE s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 42241/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Floriánska 19, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 

IČO: 51 073 986

DEŇ ZÁPISU: 06.09.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

4. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

5. Kuriérske služby

6. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Faktoring a forfaiting

8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. Vedenie účtovníctva

10. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

11. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

12. Prenájom hnuteľných vecí

13. Čistiace a upratovacie služby

14. Administratívne služby

15. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

16. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

17. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

18. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

19. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

20. Sťahovacie služby

21. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

22. Finančný lízing

23. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

24. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

25. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

26. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Drozda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obrody 2354/25, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 21.09.1970, Deň vzniku funkcie: 06.09.2017

Meno a priezvisko: Štefan Kušnír, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Juhoslovanská 2476/3, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, PSČ: 040 13 , Dátum narodenia: 22.04.1980, Deň vzniku funkcie: 06.09.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú a zastupujú spoločnosť spoločne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Drozda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obrody 2354/25, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 21.09.1970

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Štefan Kušnír, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Juhoslovanská 2476/3, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, PSČ: 040 13 , Dátum narodenia: 22.04.1980

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1