Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288686

OBCHODNÉ MENO: DET CONTROL s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44723/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jenisejská 45A, Názov obce: Košice - mestská časť Nad jazerom, PSČ: 040 12 

IČO: 51 912 830

DEŇ ZÁPISU: 27.09.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla

6. Sťahovacie služby

7. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

8. Prenájom hnuteľných vecí

9. Počítačové služby

10. Administratívne služby

11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

12. Vedenie účtovníctva

13. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

14. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

15. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

16. Čistiace a upratovacie služby

17. Reklamné a marketingové služby

18. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

19. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

20. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

21. Čistenie kanalizačných systémov

22. Diagnostika kanalizačných potrubí

23. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

24. Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek

25. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

26. Prípravné práce k realizácii stavby

27. Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania

28. Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmom

29. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

30. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

31. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

32. Prevádzkovanie výdajne stravy

33. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

34. Výroba potravinárskych výrobkov

35. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

36. Prevádzkovanie verejných kanalizácií I. kategórie

37. Prevádzkovanie verejných vodovodov I. kategórie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jozef Bosák, Bydlisko: Názov obce: Komárov 73, PSČ: 086 11 , Dátum narodenia: 31.01.1954, Deň vzniku funkcie: 09.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne, a to tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: my e-Zone, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nemecká 145/24, Názov obce: Vyšná Myšľa, PSČ: 044 15 , IČO 46 961 275

Výška vkladu: 4 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Superlimit s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Rozcestí 1434/6, Názov obce: Praha 9 - Libeň, PSČ: 19000 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 24310557

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1