Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288684

OBCHODNÉ MENO: CUBE security s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 55012/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mojmírova 8, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 

IČO: 54 910 676

DEŇ ZÁPISU: 17.09.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. prevádzkovanie detektívnej služby v rozsahu podľa § 4, ods. 1, písm. a) až f) zákona o súkromnej bezpečnosti

6. prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3, písm. a) až i) zákona o súkromnej bezpečnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: JUDr. Jaroslav Grega, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zichyho 23, Názov obce: Košice - mestská časť Barca, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 02.01.1975, Deň vzniku funkcie: 17.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Jaroslav Grega, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zichyho 23, Názov obce: Košice - mestská časť Barca, PSČ: 040 17 , Dátum narodenia: 02.01.1975

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1