Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288672

OBCHODNÉ MENO: Birys s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 53738/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trieda KVP 1, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko KVP, PSČ: 040 23 

IČO: 54 493 633

DEŇ ZÁPISU: 16.03.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

3. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

4. Prenájom hnuteľných vecí

5. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

6. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

7. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

8. Prípravné práce k realizácii stavby

9. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

10. Fotografické služby

11. Čistiace a upratovacie služby

12. Poskytovanie služieb osobného charakteru

13. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

14. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

15. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

16. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

17. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

18. Vedenie účtovníctva

19. Administratívne služby

20. Dizajnérske činnosti

21. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

22. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

23. Kuriérske služby

24. Sťahovacie služby

25. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

26. Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Matúš Hübler, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 9, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 12.05.1993, Deň vzniku funkcie: 07.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Matúš Hübler, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 9, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 12.05.1993

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1