Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288676

OBCHODNÉ MENO: BRL Slovakia s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17302/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moldavská cesta 8/A, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11 

IČO: 36 599 727

DEŇ ZÁPISU: 15.11.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti

4. marketing

5. reklamná a propagačná činnosť

6. výroba reklamných a propagačných materiálov v rozsahu voľnej živnosti

7. automatizované spracovanie dát

8. administratívne práce

9. kopírovacie a rozmnožovacie práce

10. vedenie účtovníctva

11. ekonomické, organizačné a účtovné poradenstvo

12. školiaca a lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

13. prenájom hnuteľných vecí

14. finančný a operatívny leasing

15. prenájom motorových vozidiel

16. vydávanie periodických a neperiodických publikácií

17. organizovanie školení, kurzov, seminárov

18. organizovanie kultúrnych, spoločenských, umeleckých a športových podujatí

19. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

20. prieskum trhu a verejnej mienky

21. správa bytového a nebytového fondu

22. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

23. poradenská činnosť v predmete podnikania

24. poskytovanie lekárenskej starostlivosti v odbore lekárenstvo vo verejnej lekárni

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Jan Žák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chebská 2215, Názov obce: Černošice, PSČ: 252 28 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 31.07.1970, Deň vzniku funkcie: 01.03.2018

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Kypr, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turnianska 30, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 07.01.1978, Deň vzniku funkcie: 01.04.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Dr.Max Holding SK, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Digital Park II, Einsteinova 23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , IČO 35 895 136

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: bez čísla, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 20.10.2022

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Želetavská 1525/1, Názov obce: Praha 4 - Michle, PSČ: 140 92 , Štát: Česká republika , IČO 649 48 242

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1